freebikinglogo
linklajsna
gornja
Opis područja

Predlozi vožnji na području NP Đerdap

Pregledna karta područja

Legenda - objašnjenja težinskih faktora

Od Golupca, preko Tumana, Radenke, glavnog grebena Severnog Kučaja, dolinom Desne reke do Dobre i nazad magistralom (66 km, 850 m uspona, asfalt/makadam, KT 6, TT 6)
Preuzmi trek (.zip)

Od Dubočke pećine, glavnim grebenom Severnog Kučaja preko Tatarskog Visa i Šomrde, do Lepenskog Vira - jedan smer (40 km, 1000 m uspona, asfalt/makadam, KT7, TT7)
Preuzmi trek (.zip)

Uspon od Dobre do Šomrde - poseta Šomrdskom kamenu - povratak dolinom Kožice (41 km, 950 m uspona, asfalt/makadam, KT7, TT7)
Preuzmi trek (.zip)

Od Dobre, preko Šomrde, dolinom Grabešnice, preko Kulmea Orbe, do Rajkove pećine (47 km,1550 m uspona, asfalt/makadam, KT8, TT8)
Preuzmi trek (.zip)

Od Dobre, starim Milanovačkim putem do Lepenskog Vira i Boljetina, dolinom Male reke do Liškovca, spust u Staru Reškovicu, Donji Milanovac - jedan smer (55 km, 1300 m uspona, asfalt/makadam, KT6, TT6)
Preuzmi trek (.zip)

Kružna tura po Miroču: Golubinje - Miroč - Ravna Reka - Štrpsko korito - Gaura Rau - Ploče - Golubinje (57 km, 1000 m uspona, asfalt/makadam, KT7, TT7)
Preuzmi trek (.zip)

8
Donji Milanovac - Miroč - Cigansko Groblje - Vratna ( km, uspona, asfalt/makadam, KT5, TT4)
Preuzmi trek (.zip)
9
Majdanpek (Rajkova Pećina) - Liškovac - Ravna Reka - Šuplja Stena - Majdanpek ( km, uspona, asfalt/makadam, KT7, TT7)
Preuzmi trek (.zip)
10

Kružna tura po Miroču 2: Ravna Reka - Štrpsko Korito - Gaura Rau - Petrovo Selo - Kilome - Alun - Ravna reka ( km, uspona, KT5, TT6)
Preuzmi trek (.zip)

 


donja


© freebiking 2007

Freebiking home